DIGITĀLĀS PRASMES NĀKOTNES DIGITĀLAJAM DARBAM 2019

Virtuālās realitātes veidotāja darbs - ceļojums Dinaburgas pilī

Virtuālās realitātes veidotāja profesija

Ko dara virtuālās realitātes veiodotājs?

Virtuālās realitātes veidotāja profesijas pārstāvim ir īpaši radošs skats uz reālo pasauli, jo viņam ir iespēja izveidot virtuālās pasaules, kas stipri atšķiras no reālas, piemēram, neeksistējošus vēsturiskus objektus, reālu objektu atainošanu vai citu neiedomājamu realitāti. Izveidotās virtuālās realitātes pasaules var tikt plaši izmantoti daudzās jomās: medicīnā, izklaidēs un izglītībā.

Kādas īpašības piemīt man kā virtuālās realitātes veidotājam?

Par virtuālās realitātes veidotāju nevar kļūt tik vienkārši, tam ir jābūt iepriekš sagatavotam. Lai kļūtu par īsto profesionālu, cilvēkam jābūt apveltītam un viņam ir jāpiemīt noteiktam īpašību kopumam, tai skaitā:

Īpašības ir nepieciešamas, lai veidotu personību, bet īsto VR veidotāju parādā viņa pienākumi.

VR veidotāja pienākumi

Kas man jaapgūst skolā, lai varētu nākotnē strādāt šajā profesijā?

Par virtuālās realitātes veidotāju nevar iemācīties un izmantot gadsimtiem ilgi iegūtās zināšanas. Tā kā progress nepaliek uz vietas, un VR veidotāji ir atkarīgi no izmantojamām tehnoloģijām, tad ir jāapgūst pastāvīgas mācīšanās jeb mūžizglītības ideju. Skolā nemāca, kā mācīties, tāpēc topošajam VR veidotājam ir jāmīl mācīties un pašiem ir jāatrod efektīvo pieeju sevis izglītošanai. Tomēr skolā eksistē svarīgi priekšmeti šīs jomas pārstāvjiem, kuriem ir jāpievērš uzmanību, tie ir matemātika un fizika, kā arī angļu valoda.

Matemātikā ir svarīgi loģikas principi, jo veidotājs programmē datorā, kur visas instrukcijas izpildās pēc kārtas un tām ir jāveido pareizo loģisko ķēdi. Bez tam ģeometrija būs vislabākais draugs, jo darbs notiek gan ar grafiku, gan ar vizualizāciju, kur projicēšana, trijstūri un matricas ir pamānāmi ik uz katra soļa.

Fizikā ir nepieciešama, lai simulētu reālo pasauli. Spēles dzinēji, kā Unreal Engine vai Unity izmanto fiziku, lai fiksētu objektu kustības gravitācijā un sadursmes. Tieši tāpēc skolā apgūstama klasiskā mehānika ir svarīga, lai saprastu, kā dzinējos notiek visas fizikālās darbības.

Visā IT pasaulē runā angļu valodā, tā kļuva par galveno sazināšanas līdzekli. Šī iemesla dēļ visa dokumentācija, tutoriāli(palīglīdzekļi) un video ir angļu valodā. Ir ļoti svarīga runāšanas prakse un spēja rakstīt un pamatot savas idejas.

Es, piemēram, apmeklējot BJC “Jaunība”, izveidoju manas pilsētas Daugavpils(vēsturiskais nosaukums Dinaburga) vēsturisko objektu – Dinaburgas pils, precīzāk – kā šīs pils varēja izskatīties, kad tā tika uzbūvēta pirmo reizi. Gribu arī pateikties manam pāriniekam Maksimam Ivanovam, kurš izveidoja šīs pils akmens versiju, par pils frontālo daļu un teritorijas izveidošanu. Apskatot šo virtuālo pasauli, ir iespēja iedomāties, kā varēja izskatīties vēsturiskie objekti, kuri mūsdienās nepastāv. Lejā var redzēt ar WebGL un Unity palīdzību izveidoto pili tieši pārlūkprogrammā.

Šī virtuālā vide tika izveidota ar Unity dzinēja palīdzību un tiek pārveidota WebGL formā, lai būtu iespējams staigāt virtuālajā pasaulē tieši pārlūkprogrammā.

Šīs prezentācijas stabilam darbam ir nepieciešams 1GB brīvās operatīvas atmiņas un Chrome versijas >= 74.0.* vai Firefox ar versiju >= 66.0.*(nestrādā pilnekrāna režīms) ar x64 bitu sistēmu.

Vadības taustiņi:

  • 1 - brīvas rotēšanas kamera
  • 2 - atbloķēt kameru
  • Shift - ātrs skrējiens
  • WASD - pārvietošanās
  • f - ieslēgt/izslēgt lukturi
  • b - atgriezties uz sākumpozīciju
Unity kontents nevar būt parādīts šajā ierīcē.